Samhällen

Dialog och nära samarbete med samhällen är en integrerad del av SCHWENK Lettlands dagliga arbete. Vi tror på samverkan i de lokala regionerna, de lokala samhällen och vikten av socialt ansvar. Vi strävar efter att implementera initiativ som hjälper till att förbättra miljön, livskvaliteten, tillgången till undervisning och individuellt ansvar.