Deltagande i föreningar

SCHWENK Sverige verkar aktivt i flera föreningar och branschorganisationer för att främja utvecklingen av vår industri i Sverige.

Svenska betongföreningen
betongforeningen.se
Svensk Betong
svenskbetong.se
Tidskriften Betong
betong.se
SIS
sis.se