Standarder och ledningssystem

För att stärka SCHWENK affärsidé om att tillhandahålla kunderna byggnadsmaterial av högsta kvalitet och samtidigt minska miljöpåverkan och tillämpa god affärssed även på andra områden följer vår verksamhet flera branschstandarder.

SCHWENK Lettlands tillverkning och försäljning av cement, färdigblandad cement och ballast är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007. Tillverkningen och försäljningen av cementen är dessutom certifierade enligt ISO 50001:2012. Företaget har implementerat integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö, energieffektivitet, arbetssäkerhet och hälsa. Systemens efterlevnad verifieras av certifieringsbyrån ”Bureau Veritas Latvia, Ltd”.

SCHWENK Sverige arbetar efter certifierade kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

SCHWENK Sveriges certifikat för efterlevnad av ledningssystem