Cementhistoria

Brocēni är stolt över sin långa och rika cementtillverkningshistoria. Som den enda tillverkaren i Lettland jobbar vi passionerat med att föra cementtillverkningens arv vidare genom att organisera nattevenemang på museum och implementera projekt som stöd för seniorer.