Kvalitetskontroll

Europeiska unionens standarder och internationella kvalitetskrav för SCHWENK bestämmer kvaliteten på cement tillverkad cementanläggningen i Brocēni, Lettland. Vi övervakar noggrant tillverkningsprocessen och utför laboratorietester av råmaterial och färdiga produkter utan att äventyra kvalitetsegenskaper.

SCHWENKs produktkvalitet baseras på kontinuerlig övervakning av processen. Vi utför kontroll och tester av råvaror med hjälp av modern utrustning - XRF-spektrometer, röntgenstrålnings diffractometer, lasergranulometer samt andra analysverktyg. De viktigaste fysiska egenskaperna är cementens finhet, hållfasthet, konsistens, härdningsstyrka efter 2, 7 och 28 dagar samt dess kemiska sammansättning.

Europeiska unionens standarder och internationella kvalitetskrav för SCHWENK fastställer kvaliteten på cement tillverkad i Lettland eller andra SCHWENK fabriker i Europa. Vi övervakar noggrant tillverkningsprocessen och utför laboratorietester av råmaterial och färdiga produkter på daglig basis.

SCHWENK följer EU: s standarder som bestämmer vilka parametrar som skall kontrolleras, deras frekvens och begränsningar. Enligt dessa standarder har cementtyperna CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N, Infracement CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA
tillverkad i Brocēni cementfabrik fått Stabilitetscertifikat för applikationsegenskaper och CE-märkning. Företaget Kiwa utför inspektioner och utfärdar certifieringar. Kiwa utför övervakningsrevision i cementanläggningen en gång om året, men kontroll av cementparametrar - sex gånger per år.

Cementtyperna CEM I 52,5 R och CEM II/B-S 52,5 N tillverkade i Bernburg har stabilitetscertifikat för applikationsegenskaper och CE-märkning utfärdat av Vdz.