Hälsa och säkerhet

SCHWENKs mål är noll skada. Säkerhet är vår högsta prioritet och människor är vår största tillgång. Därför fokuserar vi på förbättring av arbetsvillkor, utbildning och utveckling av en säker arbetsmiljökultur.

Säkerhet för anställda och leverantörer

På SCHWENKs anläggningar tillämpar vi dagligen Mission Zero – att ha en arbetsdag fri från olyckor och se till att alla anställda kan återvända hem till sina familjer med hälsan i behåll.

Företaget ansvarar för säkra arbetsförhållanden, personlig skyddsutrustning (utifrån arbetsuppgifterna) och utbildning av anställda och leverantörer. Varje anställd är å sin sida medveten om att SCHWENK prioriterar säkerhet och att alla, genom sina handlingar, är en del av och ansvarar för detta. Anställda är aktivt involverade i förbättringen av arbetsmiljön – de identifierar potentiella riskfaktorer i den dagliga driften och påbörjar åtgärder för att förebygga dem. Brott mot säkerhetsföreskrifter och att sätta andra i fara är den allvarligaste överträdelsen av SCHWENKs interna förordningar.

Vi fokuserar även på leverantörers och deras anställdas arbete. SCHWENK håller i säkerhetsgenomgångar och övervakar samarbetet i alla steg. Vi lägger stor vikt vid efterlevnad av arbetssäkerhetskrav och användningen av personlig skyddsutrustning. Ansvar och plikter avseende arbetssäkerhet anges i avtal med leverantörer så att vi omedelbart och utan kompromiss kan vidta åtgärder mot brott mot säkerhetsföreskrifter samt sätta stopp för osäkra eller farliga beteenden eller handlingar.

Säkerhet för besökare

Även gäster måste följa säkerhetsrelaterade och interna förordningar när de besöker våra anläggningar.

SCHWENKs anläggning i Brocēni är den enda cementtillverkande anläggningen i Lettland. Vi är glada över att välkomna besökare som vill veta mer om den komplexa processen. På grund av arbetsbördan på anläggningarna och den kontinuerliga driften kan vi avsätta begränsad tid för studiebesök. Enligt säkerhetsföreskrifterna ska alla gäster beakta föreskrifterna om besök vid anläggningar eller andra platser och använda personlig säkerhetsutrustning. Du får endast befinna dig på SCHWENKs anläggningsområde under uppsikt av ansvarig anställd. Alla besök ska planeras i förväg.

Plan för hälsa och säkerhet

Kunskap och medvetenhet är viktiga hörnstenar i att skydda oss mot dagliga hot och hjälper till att alltid påminna oss om att säkerheten är vårt ansvar. Vår referenspunkt för implementering av en säkerhets- och hälsokultur är nollmålsplanen.