Etik och efterlevnad

Vi står för respektfullt, ärligt och jämlikt samarbete med alla intressenter. Vår Code of ethics utgör grunden inom detta område för SCHWENK Northern Europe.