Integritetspolicy

1. Omfattning

Byggnadsmaterialtillverkaren ”SCHWENK” är ett familjeägt företag med många juridiska enheter, multipla affärsinriktningar, ledningsstrukturer och tekniska system som är gränsöverskridande. Integritetsmeddelandet gäller för alla delar av hemsidan som ägs av ”SCHWENK”, inklusive sociala medier samt våra helägda dotterbolags hemsidor (”Hemsidan”), förutom när Integritetspolicyn eller Integritetsmeddelandet avseende en specifik ”SCHWENK”-programvara, -produkt eller -tjänst kan ersätta eller komplettera detta Integritetsmeddelande.

”SCHWENK” har som uppdrag att skydda våra kunders integritet. I detta Integritetsmeddelande avser ”kunden” (eller ”du”) alla personer som besöker, använder eller beställer från Hemsidan. Integritetsmeddelandet gäller inte för företag som inte är helägda av ”SCHWENK”.

2. Dina integritetsrättigheter

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en person, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om en kund frivilligt väljer att förse ”SCHWENK” med sina personuppgifter kommer dessa uppgifter endast att användas för att tillhandahålla den av kunden begärda informationen eller tjänsten i enlighet med de villkor som kunden har läst innan hen lämnade sina personuppgifter. ”SCHWENK” säljer och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredjeparter för att de ska kunna sälja produkter och tjänster till dig.

3. Dina integritetsinställningar

Din webbläsare kan ha cookies påslaget. Cookie är i detta fall en liten fil som sparas på din hårddisk när du besöker en hemsida. Den här Hemsidan använder cookies och Google Analytics som gör det lättare att navigera Hemsidan samt för att samla in statistisk information. Google Analytics hjälper oss att på ett korrekt sätt fastställa antalet besökare på vår Hemsida och användningsvolymen. Detta gör det dessutom möjligt för oss att tillhandahålla kontinuerliga och snabba tjänster.

Genom att fortsätta använda Hemsidan godkänner du användning av ”SCHWENK”-cookies i ovan nämnda syften.

”SCHWENK” uppmuntrar transparens avseende integritet och tror på att ju mer information du har om din integritetspolicy, desto bättre kommer du att kunna kontrollera dina personuppgifter. För mer information om att stänga av cookies, se www.aboutcookies.org. Denna länk tar dig till en annan hemsida som kommer att öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare. ”SCHWENK” ansvarar inte för innehållet på www.aboutcookies.org.

4. Länkar till hemsidor som inte hör till ”SCHWENK”

Vår Hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor, som vi inte kontrollerar och som inte omfattas av detta Integritetsmeddelande. Om du besöker andra hemsidor via dessa länkar kan de driftansvariga för hemsidorna i fråga be dig om information som de sedan använder i enlighet med sin integritetspolicy, vilken kan skilja sig från vår. Vi rekommenderar att du läser de integritetspolicyer som hör till andra hemsidor som du besöker via länkar på vår Hemsida.

”SCHWENK” kan också tillhandahålla funktioner för sociala medier som ger dig möjlighet att dela information med dina sociala nätverk och samverka med ”SCHWENK” på sociala medier (vår officiella Facebooksida ”SCHWENK”). När du interagerar via dessa sidor kan information om dig samlas och delas beroende på dina integritetsinställningar på kontot du använder på den sociala mediehemsidan. Vi vill uppmana dig att läsa integritetspolicyn och kontrollera inställningarna för de sociala mediehemsidor som du interagerar med, så att du vet vilken information som samlas in, används och delas.

5. Insamling av personuppgifter

Om en kund beställer produkter eller tjänster, deltar i en tävling eller lämnar annan typ av information till ”SCHWENK” under besöket på Hemsidan är det möjligt att kunden i samband med detta lämnar sina personuppgifter till ”SCHWENK”.

”SCHWENK” samlar inte in information om barn. Vi rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt följa barnens aktiviteter och intressen på internet och mobiltelefoner.

6. Känslig information

Känsliga personuppgifter är information som ger information om en persons etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackmedlemskap, hälsa eller sexuell läggning. Lämna inte känsliga personuppgifter till ”SCHWENK”. Det ligger inte i vårt intresse att samla in, använda, spara eller på annat sätt behandla sådana uppgifter.

7. Syftet med användningen av personuppgifter

”SCHWENK” samlar in, exporterar och använder personuppgifter för att kunna ge bättre kundtjänst i enlighet med syftet med kundens aktiviteter på Hemsidan. Sådan insamling av information görs genom att informera om och få samtycke från kunden samt genom att säkerställa att uppgifterna samlas in i enlighet med krav i tillämpliga dataskyddslagar.

8. Datalagringstid

Personuppgifterna du lämnar till oss kommer att sparas så länge det är nödvändigt för syftet för vilket de samlades in eller enligt lagkrav.

9. Internationell överföring av information

”SCHWENK” kan byta kundens personuppgifter med andra företag som ägs av ”SCHWENK” och/eller tredjeparter som behandlar data å våra vägnar.

Eftersom ”SCHWENK” är verksamma i flera länder i världen kan detta innebära att vi kan komma att föra över vår kundinformation till andra länder inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). ”SCHWENK” efterlever dataskyddsmyndigheters krav genom att garantera att dina personuppgifter kommer att stå under samma skydd som inom EES samt genom att garantera säker lagring och att de endast används i enlighet med våra instruktioner och i de syften vi har angett vid insamlandet av personuppgifterna.

”SCHWENK” förbehåller sig rätten att dela kundens personuppgifter om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller följa krav i rättegångar, domstolskrav, begäran från en tillsynsmyndighet eller som en del av andra officiella förfaranden som vi är föremål för.

10. Skydd av dina personuppgifter

”SCHWENK” uppskattar ditt förtroende ”SCHWENK” ansvarar för och vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de uppgifter vi samlar in och behandlar för att förebygga otillåten tillgång till eller delning av information för att upprätthålla exakthet avseende data och säkerställa lämplig användning av information.

11. Tillägg till Integritetsmeddelande

Vi ser regelbundet över vårt Integritetsmeddelande och förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov. Vi publicerar uppdateringar av Integritetsmeddelandet här på Hemsidan.

Villkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder Hemsidan.

Allmän information

Tillgång till och användning av hemsidan ”SCHWENK” Sverige är föremål för följande villkor. Genom att använda hemsidan godkänner du de villkoren. Om du inte godkänner dem ska du inte använda eller ladda ner något material från hemsidan. ”SCHWENK” Sverige kan ändra dessa villkor när som helst och uppdatera den publicerade informationen. Specifika bestämmelser i dessa villkor kan bytas ut av särskilda rättsliga meddelanden eller villkor som finns på specifika sidor på den här hemsidan.

Upphovsrätt

Upphovsrätt® “SCHWENK” Sverige. Med ensamrätt. Alla upphovsrättigheter eller andra immateriella rättigheter för texter, bilder, ljud och andra material på den här hemsidan ägs av ”SCHWENK” Sverige om inget annat anges. Du kan bläddra på den här hemsidan och kopiera utdrag i icke-kommersiellt, informativt och personligt syfte, såvida du alltid uttryckligen och skriftligen anger att dessa utdrag kommer från ”SCHWENK” Sveriges hemsida och att dessa utdrag till fullo ägs av ”SCHWENK” Sverige. Inga delar av denna hemsida får säljas eller distribueras för kommersiell vinning, inte heller ändras och integreras i andra texter, publiceringar eller hemsidor. Inga andra rättigheter beviljas.

Innehåll

Informationen på hemsidan lämnas i god tro och med de bästa avsikter och lämnas endast för allmän information. Du ska inte förlita dig på den här informationen i specifika fall och observera att vi inte lämnar några garantier om att den här informationen är korrekt, riktig eller fullständig. Alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller indirekt lämnade, inklusive men inte begränsat till, garantier om efterfrågan, kvalitet eller tillämplighet för ett specifikt syfte utelämnas i största möjliga utsträckning som tillåts av lag. Det lämnas heller ingen garanti om informationen på tredjeparters hemsidor som refererar eller länkar till den här hemsidan och ”SCHWENK” Sverige har inget ansvar för tredjeparters hemsidor, inklusive information om ansvar för materialens efterfrågan, kvalitet eller tillämplighet på tredjeparters hemsidor eller påståenden om att innehållet eller informationen på tredjeparters hemsidor strider mot lagar eller någon persons eller organisations rättigheter. Ingen information på den här hemsidan ska innehålla eller anses innehålla uppmaning till att investera eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper och den ska heller inte användas till grund för investeringsbeslut. Varken ”SCHWENK” Sverige eller någon annan part som är involverad i utveckling och publicering av den här hemsidan ska vara ansvarig för direkta, oförutsedda eller betydande skadestånd eller straffskadestånd, som är ett resultat av tillgång eller misslyckad tillgång till hemsidan, eller fel eller vårdslöshet därav, eller någon händelse eller något fenomen som skadar eller har en negativ effekt på någon del av hemsidan eller administrationen, säkerheten, äktheten, integriteten eller korrekt förvaltning av ditt system.