SCHWENK Lettlands projekt för samhällsutveckling

Varje år organiserar SCHWENK Lettland en öppen projekttävling som ska stötta initiativ för det lokala samhället och främja ekonomisk och intellektuell tillväxt i regionen.