Skydd och bevarande av natur

SCHWENK Lettland tillverkar ett brett urval av certifierad ballast för väganläggning, jordbruk och byggnation. Tillverkningen äger rum i sex dagbrott i enlighet med miljövänliga principer för dagbrottunderhåll och naturresurser, tillämpning av ansvarsfull återuppodling samt principer för bevarande av mångfaldig flora och fauna.

Återuppodling av dagbrott

Vi upprätthåller alltid balansen mellan tillverkningsbehoven och bevarande av naturliga värden. Enligt lettisk lag har alla SCHWENK Latvijas dagbrott en godkänd återuppodlingsplan.

Om tillämpligt kan återuppodlingen ske redan under dagbrottets utvecklingsperiod. Delvis återuppodling tillämpas till exempel i lerdagbrottet Caunes och kalkstensdagbrottet Kūmas – nivellering av jorden och plantering av skog sker. I dagbrottet Kūmas planteras björk, gråal och klibbal på en yta på 8,6 hektar. Det planeras att ersätta albeståndet med ekar efter 45 år. Vi har beräknat att albeståndet under sin livstid kommer att binda 826 ton CO2.

Andra projekt och initiativ

Vi är stolta över att vara en av de grönaste anläggningarna i Europa där träd växer, rosengårdar blommar och gröna gräsmattor förskönar omgivningen kring industriella tillverkningsområden.

Flera gånger per år samlas SCHWENK Lettlands anställda och arbetar tillsammans för att plantera, sköta om området och göra det vackrare.

Kunskap ger styrka och inspirerar till handling. Därför är SCHWENK Lettland aktivt involverade i att främja förståelse för miljöfrågor. Vi organiserar studiebesök på anläggningen och besöker skolor för att dela med oss av vår kunskap kring den miljövänliga tillverkningsprocessen.