Relationer med intressenter

Förhållandet med interna och externa intressenter är en viktig del av SCHWENK Sveriges verksamhet. Vi gör allt för att utveckla ett hållbart och öppet samarbete mellan anställda, med våra grannar, lokalsamhället, industri, leverantörer, kommuner och statliga institutioner. Vi står för ett ärligt och lika samarbete mellan alla berörda parter.