Cement

SCHWENK Sverige är en del av SCHWENK Building Material Group. SCHWENKs erfarenhet av cementproduktion sträcker sig tillbaka till 1847. Merparten av de cementtyper som vi erbjuder den svenska markanaden produceras vid vår cementanläggning i Brocēni, Lettland. Anläggningen i Broceni är en av de mest moderna cementfabrikerna i Europa och har varit i drift sedan 2010.

Vår högpresterande cement används för tillverkning av olika typer av murbruksprodukter, betongelement, andra byggnadsmaterial, konstruktioner och element.

Vi tillverkar cement enligt Europeiska unionens och lettiska statliga standarder för cementens sammansättning, specifikationer och efterlevnadskriterier (LVS EN 197-1: 2012). Kvalitet, miljö, arbetarsäkerhet och energihantering är certifierade enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten. Klinker är huvudingrediensen i cement och består av tillsatser av kalksten, lera, sand och järn i definierade proportioner. Klinker tillverkas genom att värma en homogen blandning av råmaterial i roterande ugn vid 1500 ° C temperatur. Klinkern mals tillsammans med gips och ett pulver bildas – detta pulver är cement. Malningsprocessen och tillsatser kan sedan regleras och olika typer av cement skapas.