SCHWENK Sverige AB förvärvar hälften av ABT Betong

juni 12, 2020

I juni blir 50 procent av ABT Betong en del av SCHWENK Sverige AB. Genom förvärvet ska moderbolaget ABT Bolagen stärka sin marknadsposition ytterligare. ABT har siktet inställt på Stockholmsregionen, där förhoppningen nu är att kunna erbjuda sina hållbara produkter och tjänster till en bredare kundbas.

– Samgåendet med SCHWENK möjliggör en ännu starkare närvaro för oss på betongmarknaden, säger Mikael Graffman, styrelseordförande på ABT Bolagen.

SCHWENK Sverige AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget SCHWENK Material Group. Bolaget är ett av de ledande i Europa inom tillverkning av cement, betong, sand, grus och betongpumpar, med koncentration i Tyskland. Den svenska verksamheten fokuserar i första hand på cementdistribution via bolagets fyra cementdepåer runt om i landet. ABT Bolagen å andra sidan är ett svenskt materialhanteringsföretag som grundades i Vallentuna, norr om Stockholm, 1985. Huvudfokus ligger på maskin- och transporttjänster, men företaget har också egen produktion av krossprodukter och betong. För att kunna ge en ännu mer effektiv försörjning och hantering av material i alla led bildades dotterbolaget ABT Betong år 2017, som producerar högkvalitativ betong. Sedan starten har SCHWENK Sverige AB varit cementleverantör åt ABT Betong och nu fördjupas alltså samarbetet.

– Det är glädjande att ABT Betong utvecklas i den takt vi förutspått där verksamheten har mer än fördubblats årligen sedan starten 2017. För att fortsätta växa i den takt vi önskar och kunna investera i till exempel fler fabriker behövde vi en partner. Det föll naturligt på SCHWENK eftersom de har stor kunskap och kompetens inom branschen samtidigt som de redan har god insyn i vår verksamhet, säger Mikael Graffman.

 

Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande och besked om detta väntas inom cirka en månad. Tomasz Borowiec, VD på SCHWENK Sverige AB är mycket positiv till det nya förvärvet och ser det som ett viktigt steg i bägge företagens fortsatta utveckling.

– Förvärvet gör att vi kan komma ännu närmare slutkonsumenterna, vilket i sin tur ger oss värdefull kunskap i vår strävan efter att hela tiden kunna erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna inom betongsegmentet, avslutar Tomasz Borowiec.