Miljöcement SCHWENK Sverige

Miljöcement SCHWENK Sverige

June 2, 2020

SCHWENK Sverige lanserar en ny miljöcement på den svenska marknaden. Företaget är först ut med denna cementtyp och målsättningen är att bidra till att bygga Sverige mer hållbart.

– Vår miljöcement erbjuder en avsevärd förbättrad klimatprofil och är bäst i klassen på den svenska marknaden. Produkten kommer att sätta en helt ny standard för koldioxidutsläpp, säger Tomasz Borowiec, Managing Director SCHWENK Sverige AB

Eftersom de flesta konstruktioner baseras på cement krävs det att många byggföretag tänker om och hittar nya vägar för att kunna agera mer hållbart. Byggmaterialproducenten SCHWENK, som har sitt huvudsäte i tyska Ulm, ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågor och har nu tagit fram en cementtyp som blir unik på den svenska marknaden. Den nya produkten Miljöcement består i grunden av portlandklinker men med upp till 30 procents inblandning av masugnsslagg, vilket ger en väsentligt lägre miljöpåverkan än traditionella alternativ. Samtidigt har betong gjord på Miljöcement samma hållfasthet som vanlig betong.
– Eftersom miljöaspekten blir allt viktigare inom byggbranschen är denna cementtyp ett välkommet, grönt alternativ. Vår Miljöcement riktar sig speciellt till alla som strävar efter ett mer hållbart byggande, säger Andreas Liikane, försäljningschef SCHWENK Sverige AB.

SCHWENK har lång erfarenhet av att använda slagg i cement. I Tyskland och Norge har det länge varit en etablerad metod, med tydliga fördelar och användningsområden. Det är relativt vanligt att ersätta delar av cement med slagg vid betongproduktion – men att erbjuda en färdig cementtyp gjord med nära 30 procent masugnsslagg gör ingen annan leverantör i Sverige. Att den nya cementtypen dessutom är producerad i fabriken i Bernburg, Tyskland, som ligger i framkant vad gäller att producera cement med lågt klimatavtryck, ser Andreas Liikane som en fördel.

– Cementens sammansättning tillsammans med fabrikens prestanda gör att vi kan leverera en unik produkt av hög kvalitet. Allt fler efterfrågar miljövänliga byggmaterial och jag är stolt över att vi nu kan erbjuda den svenska marknaden ett nytt klimatsmart alternativ och därmed bidra till att fler byggföretag kan agera hållbart, avslutar Andreas Liikane.

Om Miljöcement CEM II/B-S 52,5 N

  • Ger samma hållfasthet som konventionell betong, men något långsammare tillväxt.
  • Har en ljusare färg och slätare ytfinish, med mindre kalkutfällningar.
  • Lägre värmeutveckling i betongkonstruktionen, mindre risk för temperatursprickor.
  • Tätare, mindre risk för kloridinträngning.
  • Står bättre emot sura, kemiska angrepp.
  • Bättre pump- och bearbetbarhet.